گ

گرامیداشت استاد سیاحی

در اولین سالگرد درگذشت استاد سیاحی مراسم یادبودی توسط سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. این ویدیو جهت پخش در آن مراسم تهیه شده بود که ش...